Warszawa Jarosława Iwaszkiewicza

Autor: Tomasz Lerski, rocznik 1969.

„Iwaszkiewicz w Warszawie” to spojrzenie na „warszawski” portret wybitnego pisarza, poety, Jarosława Iwaszkiewicza. Portret oryginalny. Opowiadający o pisarzu i Warszawie lat 1902 – 1980. Zbudowany ze spuścizny literackiej wielkiego twórcy, zapisków prywatnych Jarosława Iwaszkiewicza, ale też z reporterskiej penetracji Lerskiego.

Publikacja kontynuuje cykl książek Tomasza Lerskiego, poświęconych stolicy, widzianej okiem najwybitniejszych polskich pisarzy XX wieku.